Kwaliteit


Bij Transportbedrijf Van Ziel B.V. is kwaliteit een breed begrip en staat hoog in het vaandel. De kwaliteit van de bedrijfsprocessen voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de ISO 9001:2008 normering. Om het certificaat in te zien, klikt u op het ISO logo rechts onder de adresgegevens.

Van Ziel streeft door middel van korte lijnen naar een goede communicatie met de klant. Hierdoor wordt er samen met de klant naar de beste oplossing gezocht en dit stimuleert een langdurige samenwerking.

Beschermingsmiddelen Van Ziel

Uiterst belangrijk aspect bij het transport van chemicaliën is de kwaliteit en veiligheid van zowel het personeel, materieel als de lading. Om dit te borgen wordt het personeel periodiek bijgeschoold en getoetst volgens de meest recente wetgeving. Alle chauffeurs beschikken over het BBS-certificaat (Behaviour Based Safety) en het ADR-certificaat.
Om werkzaamheden veilig te laten verlopen heeft iedere chauffeur de beschikking over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Al het materieel wordt periodiek gekeurd (hierbij moet gedacht worden aan VLG/ APK keuringen, brandblussers, laad- & losslangen, etc). Hierdoor kan de klant erop vertrouwen dat het materieel zich in een goede staat bevindt.

De slogan “it pays to care” geeft aan dat er extra zorg besteed wordt aan de klant, het personeel en het materieel.

De constante optimalisatie van kwaliteit, veiligheid en milieu heeft ertoe geleid dat Transportbedrijf Van Ziel B.V. is voorgedragen voor de TVM Preventieprijs.


VCA Sinds maart 2011 zijn de chauffeurs van Transportbedrijf Van Ziel B.V. VCA gediplomeerd! VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken.

Tegenwoordig is bij het transport van chemicaliën naar waterzuiveringsinstallaties een VCA-diploma van de chauffeur een vereiste. Van Ziel is hierin vooruitstrevend en hoopt mede door deze opleiding een belangrijke speler te worden op de markt.